China_check-in_queue.jpg, Apr 2020

Xếp hạng những sân bay tốt và chưa tốt

Nhiều sân bay có thể sẽ phải phụ thuộc vào việc trễ chuyến bay của các hãng hàng không vì lí do kỹ thuật hoặc nhân sự. Vấn đề lớn hơn đối với việc trễ chuyến, dẫn đến báo cáo của ....