Thời gian trung bình để tìm thấy những vé máy bay thực sự rẻ trên các website là bao nhiêu?

 

Tôi không chắc chắn về mức trung bình các trang web khác, vì vậy tôi chỉ có thể nêu ra thời gian để trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại Future.Travel.

Trung bình là khoảng 3,5 phút để tìm chuyến bay, sau đó là 3 màn hình tóm tắt hành trình và 0,20 lượt xem để so sánh giá theo ngày trên lịch. Hầu hết mọi người không sử dụng lịch vì họ tập trung vào những ngày đặc biệt.

Khoảng 2 phút nữa để hoàn thành chi tiết hành khách - lâu hơn vì những các hãng hàng không quốc tế trong nước yêu cầu nhiều thông tin hơn chỉ là một cái tên. Khoảng 2 phút nữa để hoàn thành thanh toán bằng tín dụng / Bitcoin với phản hồi từ bộ xử lý để báo thanh toán thành công. Vì vậy, từ khi vào trang web đến có xác nhận đặt vé trong tay chỉ tầm khoảng 7,5 phút.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://your.future.travel/trackback/92

This post's comments feed