Có thể book được vé giá rẻ vào nữa đêm, hay chỉ là truyền thuyết?

 

 

Có một số logic tuân theo qui tắc trên, sẽ giúp bạn mua được vé nửa đêm giá rẻ ...ở đâu đó.

GDS (hệ thống phân phối toàn cầu) là bộ điều khiển truy cập vào dữ liệu của các hãng hàng không mà OTA kết nối đến trong hầu hết các trường hợp. GDS được đặt theo múi giờ / thị trường, cái đánh giá giá vé của hãng hàng không. Vì vậy, múi giờ New York so với múi giờ Thành phố Hồ Chí Minh có thể thấy sự khác biệt về giá cả, từ cùng một hãng hàng không (giả sử giá cả thị trường là như nhau - đó không...., lại là một câu chuyện khác) vì Việt Nam đi trước New York một ngày dựa trên dòng thời gian. Điều này có nghĩa là giá vé khuyến mại được phát hành sớm hơn ở các thị trường châu Á so với ở Mỹ. Ví dụ. Bán ghế từ ngày 1 tháng 11 bắt đầu một ngày trước đó ở châu Á, bởi vì nó vẫn là ngày 31 tháng 10 tại Hoa Kỳ. Có thể là ghế quảng cáo đã hết 8 giờ sáng theo giờ NYC, vì vậy nếu bạn mua vào giữa đêm (tức là ban ngày ở châu Á), bạn có thể có giá rẻ hơn.

Tương tự như vậy khi giá vé được phát hành vào nửa đêm, người đến sớm sẽ nhận được ưu tiên và thậm chí các chương trình khuyến mãi địa phương (ví dụ chỉ có sẵn trong thị trường của bạn) được tải để tiêu thụ.

OTA từ xa như Future.Travel sử dụng chênh lệch thời gian này để đặt và bán vé ở các thị trường khác nhau trên thế giới. Nhiều lần vào giữa đêm tại một thị trường "địa phương". Nhưng trước thời hạn để áp dụng giá vé thấp hơn. Trong những trường hợp rất hiếm, một hãng hàng không có thể đưa ra giá vé khuyến mãi 2 chuyến12, đôi khi vào giữa đêm, nhưng thường là trong giờ làm việc ở các thị trường mục tiêu, hoặc vào cuối tuần khi họ biết mọi người đang mua sắm.

 

They posted on the same topic

Trackback URL : https://your.future.travel/trackback/93

This post's comments feed