Tại Future.Travel, chúng tôi thường xuyên nhận được câu hỏi tương tự, vì mọi người có xu hướng tìm kiếm kỳ nghỉ từ một điểm cụ thể. Dưới đây là danh sách các sân bay thẳng từ Luân Đôn, nước Anh khởi hành vào tháng Mười. Và chắc chắn bức ảnh này chưa phải là danh sách đầy đủ.