Hiện tại có ít trang web cho phép bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ mã hoá Crypto. Những gì mà bạn muốn tìm là một “đại lý du lịch” cho phép bạn thanh toán bằng đơn vị tiền tệ mã hoá Crypto. Future.Travel, là một đại lý vé máy bay đầy đủ dịch vụ, cung cấp vé máy bay và phòng khách sạn cho những giao dịch bằng đồng Bitcoin.

Tốt nhất là bạn nên sử dụng một trang web cho phép thực hiện giao dịch thanh toán mua hàng tự động, hơn là chuyển số tiền Bitcoin của bạn đến một địa chỉ ví vô danh.