Đây là lúc bạn cần một đại lý du lịch đầy đủ dịch vụ hỗ trợ bạn. Họ có thể đảm bảo cả nhóm có thể đi cùng với nhau như bạn mong muốn, và có thể trở về khác ngày nhau theo yêu cầu của bạn. Người mà không trở về cùng với cả nhóm sẽ nằm trong vé riêng. 

Future.Travel xử lý những vấn đề xuất vé này hằng ngày. Dễ dàng nhắn tin trực tuyến để được hỗ trợ. Đặt phòng khách sạn rất dễ dàng để quản lý đặt chỗ trực tuyến (bạn có thể tự đặt) vì bạn có thể chọn nhiều ngày nhận phòng khách sạn trong một đặt phòng cho những thành viên trong nhóm của bạn.