Chúng tôi thấy được điều thắc mắc của các bạn “thỉnh thoảng” có xảy ra.
Ví dụ: Bạn có một chuyến bay từ A đến B trên hãng hàng không XYZ. Hãng hàng không cung cấp một mức giá qua hệ thống GDS. Điều này có thể hoặc không bao gồm giảm giá cho đại lý.
Hệ thống GDS hiển thị giá được lấy bởi những đại lý vé máy bay trực tuyến để thể hiện trang trang web của họ.
Hãng hàng không sau đó cung cấp một khuyến mãi cho cùng chuyến bay đó và đăng tải lên hệ thống GDS, và nó được lấy bởi đại lý vé máy bay trực tuyến và thể hiện trên trang web của họ.
Bây giờ thì bạn có thể có chính xác cùng một chuyến bay với 2 mức giá. Vì điều này được vận hành tự động nên đại lý vé máy bay không lưu ý. Đại lý vé máy bay trực tuyến mua thông qua nhà cung cấp, người vừa có mức giá mới cho cùng một chuyến bay. Nhưng với những ghế ngồi khuyến mãi giới hạn, và một con số nhất định của ghế ngồi. Vì vậy nên đại lý vé máy bay trực tuyến cho phép nhà cung cấp hiển thị trên trang web của họ. Giờ thì bạn đang có 3 mức giá khách nhau cho cùng một chuyến bay.
Tại Future.Travel chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn để giữ những mức giá đúng với họ. Chúng tôi đề xuất 3 lựa chọn giá khách nhau cho cùng chuyến bay trên cùng hãng hàng không trong cùng ngày. Đôi khi việc có một mức phí thấp cho chuyến bay rất quan trọng.