Tuỳ thuộc vào hãng hãng không mà bạn chọn, trong một số trường họp giá cho nhóm áp dụng từ 8 hành khách trở lên, vì vậy 9 khách đủ điều kiện được giảm giá.

Một điểm thú vị về giá nhóm là thường cao hơn những giá vé lẻ. Future.Travel cho phép bạn đặt 9 vé với mức giá thấp nhất tại thời điểm đặt vé. 90% bạn sẽ được giá tốt hơn giá “nhóm”.

Trong một số trường hợp, hệ thống của hãng hàng không bắt buộc tất cả ghế ngồi của một mã đặt chỗ có cùng một giá gốc, ví dụ 9 ghế hạng ghế G cùng giá, hơn là 6 ghế L (giá thấp nhất) và 3 ghế hạng G (với giá cao hơn). Tốt nhất hãy gọi đến đại lý của bạn trước khi quyết định mua vé máy bay. Bạn có thể tìm thấy một số điều ẩn giấu (bởi robot tính giá) khi mà tương tác với con người.