Tôi đã từng làm chủ một công ty điện thoại.

Câu hỏi về “những cuộc gọi miễn phí” làm tôi nghĩ đến việc gọi điện đến: 1. Một số điện thoại địa phương PSTN trong quốc giá đó; 2. Thực hiện một cuộc gọi quốc tế đến một số cố định/ số di động bất cứ đâu trên thế giới; 3. Điều này không có nghĩa là là gọi điện từ ứng dụng đến ứng dụng (cuộc gọi từ bạn bè đến bạn bạn bè.. ví dụ dùng WhatsAp để gọi đến một người dùng WhatsAp khác; 4. Chúng tôi gọi những cuộc gọi cuối cùng “dùng ứng dụng để gọi PSTN”.

Cách tốt nhất là bạn hãy chọn Skype. Chất lượng tốt trên WhatsAp. Ngày nay những cuộc gọi tốt nhất được thực hiện từ ứng dụng đến ứng dụng. Tại Future.Travel chúng tôi có một số PSTN cố định, và đồng thời thể hiện danh sách những số điện thoại gọi trực tiếp qua WhatsAp, Viber, Skype, và Zalo để bạn có thể dễ dàng kết nối với chúng tôi. Những doanh nghiệp nghiêm túc luôn sẵn sàng để những khách hàng toàn cầu gọi điện 24/7 mà không có lệnh cấm hoặc tính phí giới hạn của điện thoại (PSTN).