Bạn có thể thích trang Future.Travel vì chúng tôi bán vé máy bay đến thời gian bay đối với một số hãng máy bay. Nếu bạn nhận được cảnh báo rằng chuyến bay đó không thể mua được vì hạn chế về thời gian, bạn có thể vẫn nhắn tin trực tuyến với chúng tôi để đặt vé cho bạn. Thời gian ngắn nhất để đặt vé máy bay là 4 phút. Hầu hết những chiếc vé máy bay vào phút chót được những hệ thống của những hãng hàng không cho phép đặt 1 giờ trước khi cất cánh, một số chỉ cho phép 2 đến 4 tiếng vì họ phải chuẩn bị dịch vụ ăn uống và chuyển quyền kiểm soát để khởi hành trong vòng xx giờ khi cất cánh. Future Travel Experiences @ Future.Travel