Đây là một giải pháp hữu hiệu khi mua hàng online, và kể cả mua qua quầy tại đại lý du lịch.

Tại Future.Travel chúng tôi quản lý những hàng hàng không khác nhau ở những quốc gia khác nhau.  Cuối cùng thì cũng tới lúc phải thanh toán cho những chiếc vé đó. Chúng tôi thích phương pháp làm giảm rủi ro giao dịch ngoại hối của những hãng hàng không và đại lý vé máy bay trực tuyến để thanh toán cho hãng hàng không bằng đơn vị tiền tệ cụ thể. Chúng tôi nghĩ bạn có thể thấy rằng nếu bạn thanh toán đơn vị tiền tệ địa phương của đất nước mà bạn đang mua sắm, ví dụ chúng tôi đang ở Việt Nam, bạn sẽ phải thanh toán tiền vé ít hơn hơn đơn vị tiền tệ yêu thích của bạn nếu có sự khác nhau giữa đơn vị tiền tệ mua bán. Bạn đã không nhận rủi ro chuyển đổi và có mức giá thấp hơn. Bạn và ngân hàng của bạn sau đó kiểm soát tỉ giá giao dịch ngoại tệ để tiết kiệm giá trị “rủi ro” trong giao dịch.