Tại Future.Travel, chúng tôi thường xuyên có những khách hàng gọi đến từ quầy check-in.

Họ đang mệt mỏi, khó chịu, và thường cố gắng để có thoát khỏi ra khỏi một tình huống xấu từ một số hãng hàng không hoặc sự cố cá nhân không mong muốn.

Theo quy định chung, hầu hết các hãng hàng không sẽ đóng cửa vé ba giờ trước chuyến bay. Trên trang web Future.Travel trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn có thể đặt vé cho các chuyến bay đó lên đến một giờ trước khi khởi hành. Chúng tôi cần phải thực hiện bằng tay.