Đây là một giải pháp hữu hiệu khi mua hàng trực tuyến và cũng có thể mua qua quầy tại đại lý du lịch.

Tại Future.Travel chúng tôi quản lý nhiều hãng hàng không khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Đến bước cuối cùng phải trả tiền cho những vé đó. Chúng tôi thích các hãng hàng không và rào cản của OTA so với các loại tiền tệ khác để thanh toán cho hãng hàng không bằng loại tiền cụ thể của họ. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận thấy nếu bạn trả bằng tiền địa phương của quốc gia mà bạn đang mua sắm, ví dụ chúng tôi đang ở Việt Nam, bạn sẽ trả ít hơn cho một vé so với tiền tệ yêu thích của bạn nếu nó khác với tiền tệ của người bán. Bạn đã có rào cản khi chuyển đổi và có mức giá thấp hơn. Sau đó, bạn và ngân hàng của bạn đang kiểm soát tỷ giá hối đoái để tiết kiệm cho bạn giá trị ‘rào cản' trên giao dịch.