Một số người trả lời với những nhận xét rất sắc sảo về cách thức hoạt động của Skyscanner.

Hãy để tôi cho bạn một câu trả lời khác.

Skyscanner có thể không có giá thấp nhất vì họ đã lọc ra những thứ không mang lại lợi ích cao nhất cho họ. Họ được trả tiền để hiển thị. Điều này dựa một phần vào thuật toán xem xét phương tiện truyền thông xã hội, những phân tích và một số thứ khác từ bạn để có thể dự đoán sự mua hàng thực tế. Giá của chuyến bay rẻ nhất có thể không phù hợp với hồ sơ của bạn.

Thứ hai, họ thực sự có thể trả lại mức giá thấp hơn nhưng hiện tại họ đang quảng bá tùy chọn kết nối “tốt nhất” của họ. Nếu bạn nhìn vào Skyscanner, bạn sẽ thấy rằng nó không nhất thiết phải trả lại thứ tự sắp xếp chuyến bay với giá rẻ nhất. Theo mặc định, họ trả về "Tốt nhất". Thay đổi cài đặt của bạn thành ‘Rẻ nhất’ và bạn có thể tìm thấy các chuyến bay bạn chưa bao giờ thấy trước đây.

Tại https://Future.Travel, chúng tôi được thấy trên Skyscanner ở một số thị trường. Ngay cả ở những thị trường này cũng được lọc ra vì chúng tôi có thể có các chuyến bay giá rẻ nhất nhưng thuật toán không nghĩ rằng bạn sẽ mua từ chúng tôi. Hãy đảm bảo bạn đã chọn rẻ nhất và chúng tôi thường nằm trong kết quả thứ 1 hoặc 2. Nếu bạn không thấy chúng tôi trong kết quả tìm kiếm của mình, hãy truy cập trực tiếp vào trang web Future.Travel để có cập nhật tại thời gian thực, không lưu trong bộ nhớ cache, kết quả tìm kiếm chuyến bay của bạn.