Tại Future.Travel, chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt ở gần 30 quốc gia khác nhau. Chọn tiền mặt làm tùy chọn thanh toán và khi trả phòng, bạn được cung cấp mã thanh toán để sử dụng khi thực hiện thanh toán bằng tiền mặt.

Ở một số quốc gia, như ở Indonesia, bạn có thể thanh toán tại cửa hàng có liên kết với chúng tôi hoặc có thể ở Philipin, bạn có thể thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao dịch tại ngân hàng được chỉ định thu hộ tiền cho chúng tôi. Ở châu Âu, bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt và gửi tiền qua quầy tại ngân hàng của bạn. Hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để hiểu cách thanh toán cho đặt chỗ cho hãng hàng không và khách sạn bằng tiền mặt.