Những người đi du lịch dùng đơn vị tiền tệ Crypto. Chúng tôi có một số khách hàng những người mua vé máy bay trên trang web Future.Travel bằng Bitcoin. Trong hầu hết các trường hợp, họ là những nhà đầu từ những đơn vị tiền tệ Crypto. Một nhóm nhỏ là những người từ những đất nước gặp trở ngại về đơn vị tiền tệ (chẳng hạn như Argentina, Venezuela, một số đất nước châu Phi) nơi mà bạn không thể mua bất cứ đơn vị tiền tệ nước ngoài nào với đồng tiền địa phương, hoặc dùng đơn vị tiền tệ trong nước để thực hiện những giao dịch ngoài nước… vì vậy họ dùng đơn vị tiền tệ crypto để xoá bỏ ranh giới đó và mua vé máy bay. Future.Travel chấp nhận Bitcoin từ bất cứ quốc gia nào.