Công nghệ Blockchain ở nhiều dạng trên phương tiện để được dùng trên hãng hàng không liên quan đến những giao dịch.

Những đơn vị tiền tệ Bitcoin và Cripto có thể được dùng để mua vé xuyên quốc gia trong khi những phương pháp thanh toán khác có thể không thực hiện được. Future.Travel chấp nhận những thanh toán công nghệ blockchain dùng Bitcoin như phương pháp thanh toán, bất kể bạn sống ở đâu. Mua sắm bằng đơn vị tiền tệ mà bạn yêu thích và sau đó sử dụng công nghệ Blockchain để thực hiện giao dịch.

Hãy tưởng tượng rằng điều đó được kiểm tra cho chuyến đi. Nó luôn đánh dấu một thời điểm với mã ID blockchain. Thay đổi hãng hàng không, thay đổi thành phố, túi của bạn sẽ luôn xuất hiên… ngay cả khi mất. Mỗi việc quét cho thấy địa điểm cuối cùng của nó tên bản ghi nhận Blockchain mà không bao giờ mất.

Đã tới thời gian để làm thủ tục tại sân bay… Đó là bạn hay là người đánh cắp mà cá nhân của bạn? Sự kết nối mã cá nhân Blockchain đem đến cho bạn sinh trắc học thực sự của bạn cho mỗi chuyến bay, kiểm tra thông tin tại cổng sân bay. Hãy tưởng tượng rằng không có gì chứng minh bạn là ai và chỉ đi được đến cổng sân bay. Công nghệ Blockchain giúp cho định hướng của Future.Travel diễn ra nhanh hơn.

Đây chỉ là 3 ví dụ ngắn về việc làm thế nào để công nghệ Blockchain đang thay đổi thế giới của việc di chuyển như thế nào. Công nghệ Blockchain làm cho việc di chuyển sẽ là người dẫn đầu với tình trạng mạng lưới hàng không cũ, thay thế sự lộn xộn một cách hiệu quả hơn.