Đáp án cho câu hỏi này giống như khi bạn hỏi những trang web khác. Tôi thấy rằng mọi người chọn Google và Kayak như là một trang web gợi ý.

Đó là những hệ thống meta. Họ tổng hợp thông tin từ những trang web và hiển thị chúng cho người dùng. Họ hoàn toàn không bán vé. Họ gợi ý và sẽ chuyển bạn đến một đại lý vé máy bay trực tuyến.

Thành thực mà nói, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn tất tìm kiếm với Future.Travel trang web bán vé máy bay tốt nhất không lấy phí đặt vé.

Tóm lại, bởi vì mức độ quen thuộc của mọi người quá cao mà khi họ đến với chúng tôi và họ vỡ lẽ ra rằng lại sao họ lại không đến đây trước, Chúng tôi hoạt động trên thời gian thực, và hiển thị những ghế máy bay thực.