Tại Future.Travel chúng tôi thấy những thay đổi hay những sự huỷ vé chiếm hơn 5% tổng số vé.

Trong sự tương quan thú vị, nó thường hiển thị khi khách hàng muốn mua vé máy bay giảm giá với chi phí thấp thuờng cố gắng thay đổi vé hay huỷ vé. Điều này có thể do giá vé quá rẻ khiến họ quên đi việc đọc những chính sách huỷ vé. Họ hoàn tất thanh toán giá vé khi họ huỷ đặt vé. Thứ hai là trong nhiều trường hợp chi phí thay đổi thường nhiều hơn chi phí của một giá mới trên LCC. Hãng hàng không là được hưởng lợi lần hai.

Thông thường, những hãng hàng không thường có được nhiều lợi nhuận hơn giá vé thực khi khách hàng thực hiện thay đổi vé.