Có một thuật ngữ gọi là tách vé trong quá trình đặt vé. Trường hợp này là sự kết hợp bởi hai hãng hàng không hoặc vé máy bay khác nhau để cung cấp một mức giá thấp hơn giá cơ bản RT hay OW. Sự thay đổi này thường chiếm khoảng 20% thời gian. Hãy chọn cả hai. Một đại lý tốt có thể “yêu cầu” bạn tách vé và có thể thương lượng với hãng máy bay giúp bạn.

Chúng tôi thường tìm thấy trên Future.Travel vé hạng phổ thông được hiển thị với giá cao hơn vé hạng thương gia được khuyến mãi hay giảm giá với chuyến bay tương tự. Điều này thực sự tuỳ thuộc vào hành trình, những hành trình thường không hiển thị như khi chọn nhanh hành trình.

Chúng tôi điều chỉnh hệ thống của chúng tôi để bạn có giá tốt hơn giá vé cao lúc đầu. Ví dụ giá vé từ A đến C là XX, nhưng từ B tới C là XX giảm 40% và từ A đến B là 20XX giảm 5%. Vì vậy chúng tôi điều chỉnh hành trình bắt đầu tại B với RT tới cả A và C, hành khách có thể tiết kiệm trung bình khoảng 35%. Thật tuyệt vời đối với những bạn yêu thích vé hạng thương gia nhưng chỉ muốn trả giá vé hạng phổ thông.