Chúng ta có thể mất vài ngày để trả lời câu hỏi này.

Vâng, giá vé của bán hoàn toàn có thể tăng từ lúc bạn đặt cho đến khi bạn thanh toán, ngay cả khi bạn vừa thực hiện đặt vé.

Giá vé của bạn được bảo đảm trong khi đặt vé, nhưng trong lúc bạn giữ vé thì không. Bạn có thể hiểu ngắn gọn như thế này: bạn mua một chiếc vé vào lúc 11 giờ 55 phút chiều, và giá của vé hết hạn vào giữa đêm. Bạn bắt đầu quá trình giữ vé, bạn thực hiện thanh toán, nhưng bạn không nhận được vé đến tận 12 giờ 05 phút sáng. Giá vé giảm đã hết hạn lúc nửa đêm.

Giữ vé và đặt vé là hai chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả khi bạn đã hoàn tất thanh toán, giá vé dựa trên thời gian đặt vé chứ không phải lúc giữ vé.

Tại https://Future.Travel chúng tôi làm những gì tốt nhất để chắc chắc rằng giá vé của bạn có thể giữ trong vòng 2 đến 3 phút để bạn có thể thanh toán. Nếu có những lý do mà chúng tôi không thể thay đổi giá vé khi bạn đặt, chúng tôi sẽ hoàn tiền.