Điều này thường xuyên xảy ra hơn là bạn nghĩ.

Tại Future.Travel, chúng tôi cung cấp tên trước cho bạn để kiểm tra chắc chắn là nó khớp với tên trên hộ chiếu của bạn.  Nó làm thay đổi tên ban đầu của bạn để khớp với tên trên phần thông tin hộ chiếu nằm ở phía dưới. Đây thực sự là một hệ thống kiểm tra kép đáng giá khi bạn đang thực hiện việc đặt vé máy bay.

Nếu bạn có vừa gặp sai sót và liên lạc đại lý vé máy bay trực tuyến (như Future.Travel) trong vòng một tiếng sau khi đặt, trong nhiều trường hợp họ có thể chỉnh sửa lỗi chính tả. Sau 1 tiếng đầu tiên, vé máy bay của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn trong việc chỉnh sửa vấn đề về tên và chính tả.

Trong tất cả các trường hợp, cách tốt nhất để nhận thấy nhanh chóng lỗi của đại lý vé máy bay/ hàng không và cung cấp cho họ bản sao hộ chiếu/ chứng minh thư được sử dụng khi làm thủ tục tại sân bay, nhờ đó họ có thể kiểm tra lại, đối chiếu và chỉnh sửa sai sót trong tên. Trong một số trường hợp tên của bạn không được chỉnh sửa bởi đại lý vé máy bay (vâng đại lý vé máy bay bao gồm nhiều đại lý và những nhân viên) có thể tạo một nhận xét để nhân viên hàng không có thể nhìn thấy khi bạn thực hiện thủ tục tại sân bay mà sự thay đổi về tên được chỉnh sửa bởi đại lý và được “lưu trữ trong hồ sơ” để có được cái tên chính xác. Những nhận xét trên chỉ thực sự tốt nếu như hành khách xem lại nó, và đồng ý chấp nhận nó, và bạn không phải gặp vấn đề với những văn phòng xuất nhập cảnh - những người chỉ thông qua vé của bạn nếu nó thực sự trùng khớp với passport.