Câu trả lời thực tế tuỳ thuộc vào hãng hàng không.

Các hãng hàng không chi phí thấp, hoặc các hãng hàng không giá rẻ, thường không cung cấp giá vé trẻ em vì trẻ em thường chiếm một chỗ ngồi.

Trong thực tế, hầu hết các hãng hàng không dịch vụ cung cấp giá vé trẻ em. Tiền vé rất ít, tuy nhiên các hãng hàng không thường tính theo quy tắc như sau:

  1. Trẻ em dưới 2 tuổi khi ngồi trên đùi của người lớp trả 10% vé máy bay người lớn. Trẻ em dưới 2 ngồi 1 ghế phải trả 75% giá vé người lớn. Một số hãng hàng không không tính vé máy bay cho những trẻ em ngồi trên đùi của người lớn.
  2. Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi tính vé 75% giá vé người lớn.

Tại Future.Travel, chúng tôi luôn minh bạch trong giá cả, nên bạn có thể thấy giá chính xác cho trẻ em khi ngồi 1 ghế riêng.