Và câu trả lời là có!

Ma trận ITA bởi Google cho phép bạn làm điều đó. Hãy cẩn thận vì giá vé máy bay trong ma trận xuất ra từ bộ nhớ nên có thể không chính xác tuyệt đối.

Bạn có thể nhập tìm kiếm từ Seattle đến 6 thành phố khác nhay. Hệ thống sẽ cho bạn mức giá tốt nhất dựa trên hành trình và ngày mà bạn chọn.

Trang web này không bán vé máy bay. Nó cho phép bạn lấy được thông tin bạn cần tới những đại ký vé máy bay để tạo lại một hành trình mới . Bởi vì hệ thống hoạt động dựa trên bộ nhớ nên trong trường hợp một số ghế không còn trống, và bị cấm bán cho những vùng nhất định, hoặc có những nối tuyến hàng không mà không được cho phép bởi các hãng hàng không.

Đây quả là một công cụ rất tuyệt để tìm kiếm những hành trình bay. Kiểm tra lại với dại lý vé máy bay như Future.Travel và bạn có thể nhanh chóng tìm thấy những gợi ý hành trình cho những vé máy bay còn trống.