Tuần này, chúng ta được biết câu chuyện về một phụ nữ quốc tịch Úc, người đã ghé ngang qua Thái Lan trên đường trở về nhà từ nước Anh và quyết định dừng lại chơi ít ngày. Thật không may,