Future Travel Experiences @ Future.Travel

To content | To menu | To search

Thursday 20 September 2018

Làm thế nào để tôi có thể tiết kiệm tiền mua vé máy bay?

 

 

Đây là một giải pháp hữu hiệu khi mua hàng online, và kể cả mua qua quầy tại đại lý du lịch.

Tại Future.Travel chúng tôi quản lý những hàng hàng không khác nhau ở những quốc gia khác nhau.  Cuối cùng thì cũng tới lúc phải thanh toán cho những chiếc vé đó. Chúng tôi thích phương pháp làm giảm rủi ro giao dịch ngoại hối của những hãng hàng không và đại lý vé máy bay trực tuyến để thanh toán cho hãng hàng không bằng đơn vị tiền tệ cụ thể. Chúng tôi nghĩ bạn có thể thấy rằng nếu bạn thanh toán đơn vị tiền tệ địa phương của đất nước mà bạn đang mua sắm, ví dụ chúng tôi đang ở Việt Nam, bạn sẽ phải thanh toán tiền vé ít hơn hơn đơn vị tiền tệ yêu thích của bạn nếu có sự khác nhau giữa đơn vị tiền tệ mua bán. Bạn đã không nhận rủi ro chuyển đổi và có mức giá thấp hơn. Bạn và ngân hàng của bạn sau đó kiểm soát tỉ giá giao dịch ngoại tệ để tiết kiệm giá trị “rủi ro” trong giao dịch.

How can I save money on airfares?

 

 

This is a solution that works for purchasing online, and also purchasing over the counter at the travel agency.

At Future.Travel we manage many different airlines in many different countries. Ultimately it comes time to pay for those tickets. We like airlines and OTA’s hedge against other currencies in order to pay the airline in their specific currency. I think your find that if you pay in the local currency of the country in which you were shopping, for instance we are in Vietnam, you will have paid less for a ticket than in your favourite currency if it is different than the currency of the merchant. You’ve taken the hedge out of the equation and have a lower price. You and your bank then are in Control of the exchange rate to save you the ‘hedge’ value on the transaction.

Tuesday 18 September 2018

Khi đặt vé cho chuyến bay nhiều chặng, giá vé và các điều khoản có thể khác với vé khứ hồi bình thường và vé một chiều như thế nào?

 

 

Có rất nhiều cách khác nhau để xây dựng một vé máy bay nhiều chặng. Tại Future.Travel, chúng tôi cung cấp khả năng cho phép khách hàng cho phép hệ thống tạo vé nhiều điểm dừng hoặc để khách hàng thực hiện thủ công.

Lợi ích của việc có hệ thống tạo ra vé nhiều chặng là nó thường cho phép hành trình được phát hành trên một vé. Điều này rất quan trọng bởi một vài lý do.

Đầu tiên là nó sẽ kết hợp các kết nối hàng không và giá vé cơ bản.

Trong hầu hết các trường hợp, hàng không còn cho phép kết nối hành lý. Không cần phải kiểm tra lại tại mỗi điểm dừng.

Giá cả hầu như luôn rẻ hơn bất kỳ bộ vé một chiều nào được kết nối.

Nếu có vấn đề, bạn tập trung vào một điểm liên lạc thay vì nhiều điểm, vì tất cả chỉ là một vé. Điều đó cũng có nghĩa là bạn thường có một tập hợp các điều khoản và điều kiện cho toàn bộ hành trình, vì nó được phát hành trên một vé.

Khi bạn chọn tìm kiếm nhiều chặng trên Future.Travel hoặc bất kỳ trang web nào khác cho phép bạn kết hợp các hãng hàng không, thời gian kết nối bạn muốn và dĩ nhiên chọn giá phù hợp với ngân sách của bạn. Bạn có thể đạt được kết quả tương tự. Tuy nhiên, có một số rủi ro.

Hành lý có vẻ là vấn đề lớn nhất mà mọi người phải đối mặt. Di trú, vì bạn cần phải làm thủ tục hải quan và nhập cảnh để làm thủ tục cho mỗi chuyến bay mới, trong một số trường hợp cần visa cho một quốc gia chỉ để làm thủ tục nối chuyến. Trong khoảng thời gian thích hợp cho việc nối chuyến vì hệ thống tự động mặc định thời gian kết nối tối thiểu cho các sân bay được tích hợp sẵn.

Chỉ với một vé nhiều chặng và bạn có thể tìm thấy một bộ quy tắc, nếu bất kỳ chuyến bay nào trong hành trình bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, hãng hàng không sẽ chăm sóc bạn. Khi bạn tự đặt vé nhiều chặng, trên các hãng hàng không riêng biệt, hãng hàng không không quan tâm nếu bạn bỏ lỡ chuyến bay của bạn trên các hãng hàng không tiếp theo trên hành trình của bạn vì họ chỉ cung cấp cho bạn điểm đến điểm dịch vụ. Họ không phải là nhà cung cấp đưa bạn đến đích cuối cùng.

When booking for multiple destination flights, how are fares and terms likely to differ from regular return and one-way tickets?

 

 

There are many different ways to construct a multi stop airline ticket. At Future.Travel we provide the ability for the customer to allow the system to create a multi stop ticket, or to have the customer do it manually.

The benefit of having the system generated the multi-stop ticket is it generally allows for the itinerary to be issued on one ticket. This is important for a few reasons.

First is it will combine allowed airline connections and fare basis.

In most cases that allows through connection of baggage. No need to recheck at each stop.

Pricing is almost always cheaper than any set of single one way tickets being connected.

If there are problems you have one point of contact instead of many, as it’s all on one ticket. That also means that you normally have one set of terms and conditions for the entire journey, as it is issued on one ticket.

When you select multicity searches on Future.Travel or any other site that allows you to make your own choices as to which airlines to combine, what connection times you want to have, and and of course select the pricing that suits your budget. You can achieve the same outcomes. There are some risks however.

Baggage seems to be the largest issue the people face. Immigration, as you need to clear customs and immigration to check-in for each new flight, in some cases requiring a visa for a country just to transit. In proper or insufficient time for connections as the automated system has by default the minimum connect time for airports built-in’s.

With a single ticket multicity ticket and you may find one set of rules, if any one flight in the itinerary is delayed or cancelled the airline will look after you. When you construct your own through multicity ticketing, on separate airlines, airlines do not care if you miss your flight on the next airline Of your itinerary as they are only providing you point to point service. They are not the carrier taking you to the final destination.

Thursday 13 September 2018

Làm thế nào để biết chuyến bay còn bao nhiêu ghế trống?

 

 

Những hàng hàng không thường rất giỏi trong việc giấu những con số để tạo nên sự khan hiếm nhằm mục đích duy trì giá vé ở mức cao hơn. Bạn có thể đã từng đến một trang web hàng không hay đại lý vé máy bay trực tuyến và thấy rằng “chỉ còn 5 ghế trống” hay “chỉ còn 2 ghế” để giúp bạn có một “quyết định nhanh chóng” mua vé. Bạn thực hiện đặc vé và đi đến sân bay và phát hiện ra chuyến bay chỉ mới lắp đầy một nữa số ghế ngồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại Future.Travel chúng tôi nắm bắt được sự khó chịu này của khách hàng và tìm ra một cách để khách hàng có thể nhìn thấy số ghế còn trống trên chuyến bay. Những hãng hàng không thực sự không vui với chúng tôi, nhưng đó là những gì diễn ra khi bạn muốn có sự minh bạch khi tiến hành đặt và mua vé máy bay.

How do you know when flights are partially full?

 

 

Airlines are pretty good at hiding numbers to create scarcity and to maintain demand at a higher price. You may have been to an airline or OTA website that says ‘only 5 seats left’ or ‘only 2 seats left’ to help you to a ‘quick decision’ to purchase. You follow through and arrive at the airport to find the plane is 1/2 full…at best. What???

At Future.Travel we followed up on this annoyance to the consumer and implemented a way for a customer to see the available seat numbers remaining on a flight. Airlines are not real happy with us, but that is what happens when you introduce transparency to the booking and ticketing path for an airline ticket.

Tuesday 11 September 2018

Đại lý vé máy bay trực tuyến sử dụng hệ thống nào để đặt vé máy bay quốc tế?

 

 

Chúng tôi không thể đưa ra câu trả lời cho tất cả đại lý vé máy bay trực tuyến, tại Future.Travel chúng tôi có quyền truy cập đến rất nhiều hệ thống GDS. Hệ thống này có hàng trăm triệu chuyến bay kết hợp hiển thị để đưa ra chương trình đúng.

Chúng tôi giới hạn hệ thống hiển thị 300 lựa chọn nhanh nhất, và sắp xếp chúng theo giá, số nói chuyến và thời gian trong ngày.

Những gì bạn sẽ thấy là kết quả hiển thị nhanh, giá máy bay thấp nhất hiển thị cho những hành trình mong muốn. Chúng tôi sắp xếp những nói chuyến sài, chuýen bay với 6 hoặc nhiều hơn điểm dừng để đến điểm đến.

What systems do online travel agencies use to book international flight tickets?

 

 

I can’t answer for all OTA’s, at Future.Travel we have access to many GDS systems. The systems have hundreds of millions of flight combinations available to be drawn out given the correct programming.

We limit the system to the top 300 fastest choices, and then sort them by price, number of connections, and time of day.

What you will see is the fastest responding, lowest priced airfare available for a desired itinerary. We sort out long connections, flights with six or more connections to reach a destination.

 

Thursday 6 September 2018

Chúng ta có thể mua vé máy bay rẻ hơn vào giờ chót trước khi bay khi đang ở sân bay không?

 

 

Tại Future.Travel, chúng tôi thường xuyên có những khách hàng gọi đến từ quầy check-in.

Họ đang mệt mỏi, khó chịu, và thường cố gắng để có thoát khỏi ra khỏi một tình huống xấu từ một số hãng hàng không hoặc sự cố cá nhân không mong muốn.

Theo quy định chung, hầu hết các hãng hàng không sẽ đóng cửa vé ba giờ trước chuyến bay. Trên trang web Future.Travel trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn có thể đặt vé cho các chuyến bay đó lên đến một giờ trước khi khởi hành. Chúng tôi cần phải thực hiện bằng tay.

 

Can we get a cheaper air ticket at the last minute on the airport?

 

 

At Future.Travel we have customers calling us from the check-in counter quite often.

They are tired, upset, and generally trying to get themselves sorted out of a bad situation from some airline or personal mishap.

As a general rule most airlines will close off ticketing to three hours before the flight. On the Future.Travel site, in some cases, we can still ticket those flights right up to one hour prior to departure. It does need to be done manually.

 

Tuesday 4 September 2018

Làm cách nào để tìm vé máy bay ngẫu nhiên giá rẻ?

 

 

Một số trang web meta, Skyscanner, Kayak, Momondo, cũng như Google sẽ cho phép bạn khám phá hoặc tìm kiếm các chuyến bay được yêu thích nhất. Đó là danh sách những chi phí thấp nhất (vé máy bay giá rẻ) mà các nhà cung cấp meta đã tìm kiếm trong 2 tuần trước. Tại Future.Travel Trang web du lịch tốt nhất cho vé máy bay Không có Phí đặt chỗ, bạn có thể thay đổi lịch +/- 3 ngày cho hành trình bạn đã chọn để tìm giá vé thấp nhất được cập nhật trong các ngày và cung cấp chế độ xem của tất cả các hãng hàng không . Khoảng 400 lựa chọn mỗi ngày X 7 ngày. Future.Travel kết hợp cả các hãng hàng không giá rẻ (LCC) và các hãng hàng không dịch vụ đầy đủ trong các kết quả này.

How do I find cheap random airline tickets?

 

 

Several meta websites, Skyscanner, Kayak, Momondo, as well as Google will allow you to discover or search for trending flights. They are the listings of what is generally the lowest cost (cheap airline tickets) that the meta providers have searched in last 2 weeks. On the Future.Travel Best travel website for airline tickets No Booking Fee website you can ask for a calendar of +/- 3 days for an itinerary you have chosen to find the lowest published fares across the dates and it provides the view of all airlines. About 400 choices per day X 7days. Future.Travel combines both low cost carriers (LCC) and full service airlines in those results.

Friday 31 August 2018

Giá vé máy bay phát hành thực tế là bao nhiêu?

 

 

Thật là một câu hỏi hay! Tại Future.Travel, chúng tôi đã phát hành hàng nghìn vé. Giá của mỗi vé là khác nhau. Trong thực tế, bạn có thể chắc chắn rằng Hãng hàng không giá rẻ hoặc vé máy bay giảm giá sẽ làm cho đại lý phải chi phí nhiều hơn là một hãng hàng không dịch vụ đầy đủ. Các hãng hàng không đầy đủ dịch vụ hoặc thậm chí trả tiền bồi hoàn cho việc phát hành vé của họ thông qua GDS hoặc kết nối đại lý hãng hàng không trực tiếp. Hãng hàng không giá rẻ thường tính phí cho mỗi hành khách, và mỗi phân đoạn bay, do đó, 'giá phát hành' một vé có thể rất thấp trên một hãng hàng không GDS dịch vụ đầy đủ, hoặc đắt hơn trên một mô hình chi phí tuyến tính cho một đại lý đặt vé theo nhóm trên hãng hàng không giá rẻ.

What is the real price of an issue plane ticket?

 

 

What a good question! At Future.Travel we have issued thousands of tickets. The price of each one is different. In practice you can be sure that the LCC or discount airline ticket is costing the agent more to issue than a full service airline. The full service airlines subsidise or even pay a rebate for issuing their tickets via GDS or direct airline agents connection. The LCC’s normally charge per passenger, and per segment flown , so the ‘price to issue’ a ticket may be very low as in a full service GDS airline, or more expensive on a very linear expense scale for an agency who does a group booking on an LCC.

Wednesday 29 August 2018

Một người nên làm gì để thực sự tiết kiệm tiền trên giá vé máy bay (trừ các cấp bậc vé máy bay)?

 

 

Đây là một giải pháp hữu hiệu khi mua hàng trực tuyến và cũng có thể mua qua quầy tại đại lý du lịch.

Tại Future.Travel chúng tôi quản lý nhiều hãng hàng không khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Đến bước cuối cùng phải trả tiền cho những vé đó. Chúng tôi thích các hãng hàng không và rào cản của OTA so với các loại tiền tệ khác để thanh toán cho hãng hàng không bằng loại tiền cụ thể của họ. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhận thấy nếu bạn trả bằng tiền địa phương của quốc gia mà bạn đang mua sắm, ví dụ chúng tôi đang ở Việt Nam, bạn sẽ trả ít hơn cho một vé so với tiền tệ yêu thích của bạn nếu nó khác với tiền tệ của người bán. Bạn đã có rào cản khi chuyển đổi và có mức giá thấp hơn. Sau đó, bạn và ngân hàng của bạn đang kiểm soát tỷ giá hối đoái để tiết kiệm cho bạn giá trị ‘rào cản' trên giao dịch.

What can one do to actually save money on airfare (excluding airfare sites)?

 

 

This is a solution that works for purchasing online, and also purchasing over the counter at the travel agency.

At Future .Travel we manage many different airlines in many different countries. Ultimately it comes time to pay for those tickets. We like airlines and OTA’s hedge against other currencies in order to pay the airline in their specific currency. I think your find that if you pay in the local currency of the country in which you were shopping, for instance we are in Vietnam, you will have paid less for a ticket than in your favourite currency if it is different than the currency of the merchant. You’ve taken the hedge out of the equation and have a lower price. You and your bank then are in Control of the exchange rate to save you the ‘hedge’ value on the transaction.

Monday 27 August 2018

Có tốt hơn không nếu tôi đặt vé máy bay trực tuyến hoặc tham khảo ý kiến của đại lý du lịch trực tuyến? Những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng các đại lý du lịch trực tuyến là gì?

 

 

Hãy làm cả hai.

Tại Future.Travel Trang web du lịch tốt nhất cho vé máy bay Không phí đặt chỗ, chúng tôi hoạt động trực tuyến và sẵn sàng tư vấn trực tuyến và nhận cuộc gọi 24/7. Đôi khi vấn đề đơn giản nhất trở thành một vấn đề nghiêm trọng, và tốt nhất nên hỏi trước khi bạn mua nếu bạn có thắc mắc.

Những lợi thế của trực tuyến là tốc độ và có nhiều lựa chọn dễ dàng sắp xếp để đáp ứng nhu cầu đi lại của bạn. Những bất lợi đôi khi là bạn không thể đặt câu hỏi cho ai đó. Future.Travel thấu hiểu vấn đề đó và tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo cùng hệ thống trò chuyện trực tuyến với một đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Is it better if I book my air tickets online or consult a travel agent online? What are the advantages and disadvantages of using online travel agencies?

 

 

Do both.

At Future.Travel Best travel website for airline tickets No Booking Fee we are online and available for consultation via chat and a 24/7 call centre. Sometime the simplest issue turns into a huge issue, and it is best to ask before you buy if you have a question.

The advantages of online is the speed and a large selection of options readily sorted to meet your travel needs. The disadvantage in many cases is the inability to speak to someone about a question. Future.Travel manages that issue and is the perfect blend of do it yourself online with a support team to assist you if you have a question.

Thursday 23 August 2018

Làm cách nào để tìm vé máy bay khứ hồi đi Úc từ Hoa Kỳ vào dịp Giáng sinh, với giá dưới $2000?

 

Future.Travel Trang web du lịch tốt nhất cho vé máy bay Không có Phí đặt chỗ ở nhiều thị trường (bao gồm cả Hoa Kỳ) nhưng bị chặn bởi một số đối tác meta do yếu tố cạnh tranh…. vì vậy lời khuyên này có thể không hiện hữu khi bạn đến trang web của chúng tôi, Future.Travel vì chúng tôi có thể bị chặn trong thị trường của bạn. Đó là do sự kiểm soát của các công ty hệ thống meta về việc cho phép bạn xem những gì họ muốn (hay nói cách khác là những gì họ tạo ra lợi nhuận) và không nhất thiết phải là lựa chọn tốt nhất hoặc chi phí thấp nhất cho chuyến đi của bạn.

Một lựa chọn mà bạn có thể xem xét là đi đến trang web Skyscanner và chọn cả tháng .. từ bất kỳ nơi nào ở Hoa Kỳ đến bất kỳ nơi nào tại Úc. Bạn nên tùy chọn toàn bộ tháng.

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn ... từ đó bạn có thể thu hẹp ngày, thành phố khởi hành và đến của bạn.

Bạn có thể thấy rằng nó rẻ hơn để bay ra khỏi một thành phố và ngược lại với một thành phố khác, tương tự như một thành phố và trên một chuyến bay khác của bạn. Và kiểm tra thêm từng chặng một chiều. Sau đó kiểm tra giá trên một trang web thực (không phải là một công cụ meta) như Future.Travel.

Tốt nhất bạn nên mua sắm ngay bây giờ… Với ngân sách đã nêu của bạn, hãy xem nhanh trang web Future.Travel cho thấy bạn có thể có một Giáng sinh vui vẻ ở Úc với khoảng 1.000 đô la để mua quà vào những ngày cuối.

Hy vọng bạn có thể giúp lan rộng không khí Giáng sinh bằng cách mua hàng trực tuyến với Future.Travel, nơi chúng tôi tự động quyên góp số tiền giao dịch của chúng tôi để giúp những người có nhu cầu. Xem chương trình CSR của chúng tôi để mua hàng trực tuyến: Trách nhiệm của doanh nghiệp và xã hội - Future.Travel Hỗ trợ trẻ em tại Việt Nam với trọng tâm là giáo dục | Future.Travel - Future.Travel

How do I find a round-trip airline ticket going to Australia from the States at Christmas time, for less than $2000?

 

Future.Travel Best travel website for airline tickets No Booking Fee are in a lot of markets (including the USA) but blocked by some meta partners from competing…. so this advice may not show you arriving at our site, Future.Travel as we may be blocked in your market. It is the nature of control by the meta engine corporations to allow you to see what they want (translate to what they make a profit on) and not necessarily the best or lowest cost option for your travels.

A choice you might look at is going to Skyscanner and selecting the whole month.. from anywhere in the USA to Anywhere in Australia. You need to select the whole month option.

This will give you some choices….from there you can narrow down your dates, departure and arrival cities.

You may find that it is cheaper to fly out of one city and back to another, likewise to one city, and out of another on your return flight. And check for one ways in each direction. Then test the prices on a real website (not a meta engine) like Future.Travel.

Best to do your shopping now… Given your stated budget a quick look on the Future.Travel website shows you can have a very Merry Christmas in Australia with about A$1000 left for shopping for last minute gifts.

Hope you can help spread the seasons meaning by purchasing online with Future.Travel where we automatically donate the dollars of our transactions to help those in need. Check out our CSR programme for online purchases: Corporate and Social Responsibility - Future.Travel and Serving children in Vietnam with a focus on education| Future.Travel - Future.Travel

- page 2 of 6 -